Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

-PROJECTE D'OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES:

*Projecte tècnic

*Anunci BOP aprovació inicial

 

- ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT I L'AVINGUDA DE GIRONA -TEXT REFÒS
 
- REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER CELLERA, CARRER BAIXADA DE LES ACÀCIES I DE L'AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, AL NUCLI ANTIC
* Projecte tècnic OCTUBRE 2017:
* Projecte constructiu JUNY 2018:
- ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL POLIGON INDUSTRIAL FASES 1 i 9
- ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS
- CONDICIONAMENT D'UN TRAM DEL CARRER MAJOR
- CONDICIONAMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT ANDREU SALOU
- PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
- PROJECTE CONSTRUCTIU DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL QUECO I URBANITZACIÓ DELS VIALS TRAM AVDA. GIRONA-CARRER MAJOR
- Projecte d’instal·lació d’una Xarxa de calor amb caldera de Biomassa als equipaments municipals del municipi de Riudellots de la Selva.
- ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CANALITZACIÓ DEL REC DE CAL QUECO I URBANITZACIÓ DELS VIALS TRAM AV. GIRONA - CARRER MAJOR. TEXT REFÓS