Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

Retribucions

 

Diputació de Tarragona i Patronat de Turisme

BASE - Gestió d'Ingressos  
  Personal funcionari Personal laboral   Projectes i plans d'ocupació
2020 [XLSX], [PDF] [XLSX], [PDF] [XLSX], [PDF]  

2019

[XLSX] , [PDF] [XLSX] , [PDF] [XLSX] , [PDF] [XLSX] , [PDF] 

2018

[XLSX] , [PDF]  [XLSX] , [PDF] [XLSX] , [PDF] [XLSX] , [PDF]

2017

[XLS] , [PDF] [XLS] , [PDF] [XLSX] , [PDF] [XLS] , [PDF]

2016

[XLS] , [PDF]  [XLS] , [PDF] [XLS] , [PDF] [XLS] , [PDF]

2015

[XLS] , [PDF] [XLS] , [PDF] [XLS] , [PDF] [XLS] , [PDF]

 

Dietes i despeses de viatge

Pel que fa referència als funcionaris i a tot el personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, a efectes d’indemnització o compensació per raó del servei, són d’aplicació:

·  Dietes per allotjament i manutenció en territori nacional - són d’aplicació les que fixa el RD 462/2002 de 24 de maig sobre indemnitzacions per raó del servei, segons la taula següent:

     Grups      Allotjament   Manutenció Dinar o sopar  Dieta sencera
A i B 65,97€ 37,40€ 18,70€ 103,37€
C,D i E 48,92€ 28,21€ 14,10€ 77,13€


· Despeses de viatge per desplaçaments amb vehicle propi - s’aplica la indemnització de 0,33  euros per quilòmetre. Aquest import es podrà modificar per acord de la Junta de Govern.

Podeu consultar el detalls de les despeses per mesos en els següents arxius:

  Dietes i despeses de viatge 
2019 [XLS] , [PDF]
2018 [XLS], [PDF]
2017 [XLS] , [PDF]
2016 [XLS] , [PDF]