S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

Avaluacions de qualitat dels serveis públics

Enquestes de satisfacció del servei d'esports
Indicadors de gestió del servei d'esports
Enquestes de satisfacció del servei d'Escola de Música i Dansa

Cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona any 2022