No saps on trobar la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania? Aquest és el lloc on els pots localitzar tots, així com també la informació necessària per dur-los a terme.

A banda de l’accés al Registre General per poder presentar una instància, en aquesta pàgina trobareu diferents tràmits i formularis per tramitar algunes sol·licituds específiques amb informació sobre la documentació requerida. En aquests casos, cal descarregar-se el formulari a l’ordinador o dispositiu, després d’emplenar-lo, per poder guardar el document amb totes les dades introduïdes.

Per iniciar el corresponent procediment administratiu, legalment establert, caldrà presentar tota la documentació a l'Oficina d’Atenció Ciutadana, ja sigui presencialment (només persones físiques) o telemàtica, a través de la instància que trobareu al Registre General.

1. Registre general d'entrada
2. Sol·licitud d'accés a la informació pública
3. Autorització notificacions per mitjans electrònics
4. Padró Municipal d'Habitants i Cens Electoral
5. Queixes i suggeriments
6. Animals de companyia
7. Ocupació de la via pública
8. Targetes i sol·licitud de reserva d'aparcament persones discapacitades
9. Sol·licitud de transferència bancària
10. Sol·licitud de certificat de deutes
11. Obres i Activitats 12. Entitats
13. Escoles Bressol municipals
14. Ajuts a l'escolarització d'infants (0-3) escolaritzats en centres públics, concertats o privats 15. Promoció Econòmica
17. Ajuts econòmics per a extraescolars
18. Tràmits i Formularis 19. Model d'aval
20. Sol·licitud per exposar a Can Ginestar
21. Sol·licitud de baixa de vehicle per al seu desballestament
23. Ajut per a la creació escultòrica de la rotonda de benvinguda al municipi
24. Ajuts per al Foment de la Creació Artística