El Marc General del Personal Eventual pel mandat 2019-2023 és el següent, amb dedicació plena i preferent en tots els casos:

 

Plaça/LLoc de treball Núm. Places Retribucions
Cap del Gabinet de la Presidència 1 70.000€
Cap del Gabinet de la Vicepresidència 1 70.000€
Assessor/a de Govern 6 38.000€
Coordinador/a d'activitats 4 40.000€
Secretari/ària 6 35.000€
Assessor/a 5 30.000€
Auxiliar de Grup 4 20.000€

 

Publicació al BOPT CVE 2020-01564 del 04/03/2020 de nomenament de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2020-00448 del 24/01/2020 del nombre de llocs de personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent al mes de gener de 2020

Publicació al BOPT CVE 2020-00123 del 15/01/2020 de nomenament de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2019-11224 del 19/12/2019 de nomenament de personal eventual

Publicació  al BOPT CVE 2019-09790 del 5/11/2019 de nomenaments de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2019-09777 del 5/11/2019 de nomenaments de personal eventual

Publicació al BOPT CVE 2019-07492 del 7/08/2019 del Marc General del personal eventual de la Diputació de Tarragona, mandat 2019-2023