El Marc General del Personal Eventual pel mandat 2019-2023 és el següent, amb dedicació plena i preferent en tots els casos:

 

Plaça/LLoc de treball Núm. Places Retribucions brutes
Cap del Gabinet de la Presidència 1 70.000€
Cap del Gabinet de la Vicepresidència 1 70.000€
Assessor/a de Govern 6 38.000€
Coordinador/a d'activitats 4 40.000€
Secretari/ària 6 35.000€
Assessor/a 5 30.000€
Auxiliar de Grup 4 20.000€

A aquesta taula cal aplicar el següent segons l'acord del Ple de 28 de febrer de 2020: "Aplicar per al personal eventual de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms l’increment retributiu del 2,00 per cent a partir de l’1 de gener de 2020 d’acord amb l’establert al Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic."

Es pot consultar el càrrec i la formació acadèmica i trajectòria professional del personal eventual que ha aportat la documentació a data 1 de setembre de 2021.

 
Nom i cognoms Càrrec CV Data
alta
Maria Ester Alberich Forns CAP DEL GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ   15/07/2019
Miguel Angel Almansa Saez AUXILIAR DE GRUP (PER JUNTS X CAT) CV 01/10/2019
Maria Carmen Amenós Fabregat SECRETARI/ÀRIA DE GRUP (PER JUNTS X CAT) CV 18/10/2021
Francesc Xavier Bailach Bel SECRETARI/ÀRIA (PER ERC) CV 16/07/2019
Carlos Brunet Vernet SECRETARI/ÀRIA DE GRUP (PER ERC) CV 07/10/2019
Marc Chavalera Esbri ASSESSOR/A DE GOVERN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, MODERNITZACIÓ I QUALITAT DELS ENS LOCALS CV 01/07/2020
Gustavo Cuadrado Moya COORDINADOR/A D'ACTIVITATS (PER PSC)   01/01/2020
Salima El Youssoufi El Hadri AUXILIAR DE GRUP (PER ERC) CV 08/11/2019
Ivan Faccia Serrano ASSESSOR/A DE GRUP (PER ERC) CV 14/04/2021
Ismael Fraile Higuero ASSESSOR/A DE GRUP (PER PSC)   01/12/2020
Juan Carlos Garcia Vaqué ASSESSOR/A DE GOVERN DE MOBILITAT, TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES (PER JUNTS X CAT) CV 01/10/2019
Jordi Gené Mariné COORDINADOR/A D'ACTIVITATS (PER ERC) CV 12/03/2021
Xavier Gracià Bertomeu AUXILIAR DE GRUP (PER ERC) CV 09/11/2020
Rosalia Juancomarti Serrano COORDINADOR/A D'ACTIVITATS (PER JUNTS X CAT)   16/07/2019
Eloi Menasanch Sevil ASSESSOR/A (PER PSC)   12/08/2019
Salvador Mestre Gispert ASSESSOR/A DE GOVERN DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT (PER ERC) CV 14/04/2021
Francesc Josep Miró Melich SECRETARI/ÀRIA DEL GRUP SOCIALISTA CV 01/10/2019
Maria Teresa Moya Giné ASSESSOR/A DE GRUP (PER JUNTS X CAT) CV 25/01/2021
Oscar Ologaray Arasa SECRETARI/ÀRIA (PER JUNTS X CAT) CV 01/06/2020
Joan Perez Perramon SECRETARI/ÀRIA DE GRUP (PER PSC)   12/08/2019
Bibiana Porres Carranza AUXILIAR DE GRUP (PER PSC) CV 01/10/2019
Sergio Susin Gonzalez COORDINADOR/A D'ACTIVITATS (PER C's)   08/03/2021
Jordi Molinera Poblet ASSESSOR/A DE GOVERN DE DESPOBLAMENT I SOSTENIBILITAT (PER ERC)   05/10/2022
Marc Vinya Miralles ASSESSOR/A DE GOVERN D'HABITATGE I ATENCIÓ A LES PERSONES (PER JUNTS X CAT) CV 18/10/2021

 

Detall de les retribucions brutes del personal eventual: juliol a desembre de 2019 [xls], any 2020 [xls], any 2021 [xls], gener i febrer 2022 [xls]