Mandat 2023-2027

El marc general del personal eventual pel mandat 2023-2027 és el següent, amb dedicació plena i preferent en tots els casos:

 

Plaça/LLoc de treball   Núm. Places     Retribucions brutes 
Cap del Gabinet de la Presidència 1 80.474,62 €
Cap del Gabinet de la Vicepresidència 1 80.474,62 €
Assessor/a de Govern 6 43.670,82 €
  Coordinador/a d'activitats de grup polític  3 39.810,20 €
Assessor/a de grup polític 16 33.512,30 €

Les retribucions es veuran modificades anualment en el mateix percentatge que s’estableixi per al personal funcionari

 

Personal eventual pel mandat 2023-2027 a data 01/08/2023:

Cognom Cognom, Nom Denominació lloc CV GRUP Data alta
ALBERICH FORNS, MARIA ESTER Cap del Gabinet de la Presidència CV ERC 01/08/2023
GENE MARINE, JORDI Assessor/a de govern CV ERC 01/08/2023
BAILACH BEL, FRANCESC XAVIER Assessor/a de grup polític CV ERC 01/08/2023
BRUNET VERNET, CARLOS Assessor/a de grup polític CV ERC 01/08/2023
GRACIA BERTOMEU, XAVIER Assessor/a de grup polític CV ERC 01/08/2023
FACCIA SERRANO, IVAN Assessor/a de grup polític CV ERC 01/08/2023
BIGORDA PRIO, MARC Coordinador/a d'activitats de grup polític CV ERC 01/08/2023
VILA PURTI, XAVIER Assessor/a de grup polític CV ERC 21/08/2023
CAPARROS GARCIA, JOSEP CARLES Assessor/a de govern CV ERC 21/08/2023
CUADRADO MOYA, GUSTAVO Cap del Gabinet de la Vicepresidència 1a CV PSC 01/08/2023
FERRE BUDESCA, SALVADOR Assessor/a de govern   PSC 01/08/2023
PORRES CARRANZA, BIBIANA Assessor/a de govern CV PSC 01/08/2023
GONZALEZ CARDEÑA, DAVID Assessor/a de govern CV PSC 01/08/2023
FRAILE HIGUERO, ISMAEL Assessor/a de grup polític   PSC 01/08/2023
PUJOL CLOSA, MARIA ROSA Assessor/a de grup polític   PSC 01/08/2023
MIRO MELICH, FRANCESC JOSEP Assessor/a de grup polític CV PSC 01/08/2023
PEREZ PERRAMON, JOAN Coordinador/a d'activitats de grup polític   PSC 01/08/2023
CAPDEVILA ORTI, JAIME Assessor/a de grup polític   PSC 21/08/2023
PALLARES POVILL, XAVIER Assessor/a de grup polític   JUNTS 01/08/2023
SANCHEZ PEREZ, ROSA MARIA Assessor/a de grup polític CV JUNTS 01/08/2023
MAYOR GONZALEZ, ANNA Assessor/a de grup polític CV JUNTS 01/08/2023
SENDRA VELLVE, JORDI MIQUEL Assessor/a de grup polític CV JUNTS 01/08/2023
MARGALEF BATISTA, RAMON Assessor/a de grup polític   JUNTS 01/08/2023
MENDUIÑA GORDON, XAVIER Coordinador/a d'activitats de grup polític CV JUNTS 01/08/2023
MARTINEZ RAYA, JOSÉ FRANCISCO Assessor/a de grup polític CV PPC 01/08/2023
RAMÍREZ GUTIÉRREZ, JAVIER Assessor/a de grup polític   VOX 04/09/2023

 

 

Mandat 2019-2023

El Marc General del Personal Eventual pel mandat 2019-2023 és el següent, amb dedicació plena i preferent en tots els casos:

 

Plaça/LLoc de treball Núm. Places Retribucions brutes
Cap del Gabinet de la Presidència 1 70.000€
Cap del Gabinet de la Vicepresidència 1 70.000€
Assessor/a de Govern 6 38.000€
Coordinador/a d'activitats 4 40.000€
Secretari/ària 6 35.000€
Assessor/a 5 30.000€
Auxiliar de Grup 4 20.000€

A aquesta taula cal aplicar el següent segons l'acord del Ple de 28 de febrer de 2020: "Aplicar per al personal eventual de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms l’increment retributiu del 2,00 per cent a partir de l’1 de gener de 2020 d’acord amb l’establert al Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic."

Es pot consultar el càrrec i la formació acadèmica i trajectòria professional del personal eventual que ha aportat la documentació.

 
Nom i cognoms Càrrec CV Data
alta
Maria Ester Alberich Forns CAP DEL GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ   15/07/2019
Juan Carlos Garcia Vaqué ASSESSOR/A DE GOVERN DE MOBILITAT, TRANSPORT I INFRAESTRUCTURES (PER JUNTS X CAT) CV 01/10/2019
Jordi Molinera Poblet ASSESSOR/A DE GOVERN DE DESPOBLAMENT I SOSTENIBILITAT (PER ERC) CV 05/10/2022
Marc Chavalera Esbri ASSESSOR/A DE GOVERN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, MODERNITZACIÓ I QUALITAT DELS ENS LOCALS CV 01/07/2020
Xavier Gracià Bertomeu ASSESSOR/A DE GOVERN DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT (PER ERC) CV 30/01/2023
Marc Vinya Miralles ASSESSOR/A DE GOVERN D'HABITATGE I ATENCIÓ A LES PERSONES (PER JUNTS X CAT) CV 18/10/2021
Maria Teresa Moya Giné ASSESSOR/A DE GOVERN DE COHESIÓ EN L'ÀMBIT URBÀ (PER JUNTS X CAT) CV 05/12/2022
Francesc Xavier Bailach Bel SECRETARI/ÀRIA (PER ERC) CV 16/07/2019
Carlos Brunet Vernet SECRETARI/ÀRIA DE GRUP (PER ERC) CV 07/10/2019
Salima El Youssoufi El Hadri AUXILIAR DE GRUP (PER ERC) CV 08/11/2019
Xavier Vila Purtí AUXILIAR DE GRUP (PER ERC) CV 30/01/2023
Jordi Gené Mariné COORDINADOR/A D'ACTIVITATS (PER ERC) CV 12/03/2021
Ivan Faccia Serrano ASSESSOR/A DE GRUP (PER ERC) CV 14/04/2021
Roser Regolf Cazorla ASSESSOR/A DE GRUP (ERC) CV 29/11/2022
Rosalia Juancomarti Serrano COORDINADOR/A D'ACTIVITATS (PER JUNTS X CAT) CV 16/07/2019
Miguel Angel Almansa Saez AUXILIAR DE GRUP (PER JUNTS X CAT) CV 01/10/2019
Oscar Ologaray Arasa SECRETARI/ÀRIA (PER JUNTS X CAT) CV 01/06/2020
Maria Carmen Amenós Fabregat SECRETARI/ÀRIA DE GRUP (PER JUNTS X CAT) CV 18/10/2021
Josep Adrià Gil Buch ASSESSOR/A DE GRUP (PER JUNTS X CAT) CV 07/12/2022
Joan Perez Perramon SECRETARI/ÀRIA DE GRUP (PER PSC)   12/08/2019
Francesc Josep Miró Melich SECRETARI/ÀRIA DEL GRUP SOCIALISTA CV 01/10/2019
Bibiana Porres Carranza AUXILIAR DE GRUP (PER PSC) CV 01/10/2019
Gustavo Cuadrado Moya COORDINADOR/A D'ACTIVITATS (PER PSC)   01/01/2020
Ismael Fraile Higuero ASSESSOR/A DE GRUP (PER PSC)   01/12/2020
Angelica Muñoz Mejias ASSESSOR/A DE GRUP (PER PSC)   19/01/2023
Sergio Susin Gonzalez COORDINADOR/A D'ACTIVITATS (PER C's) CV 08/03/2021

 

Detall de les retribucions brutes del personal eventual: juliol a desembre de 2019 [xls], any 2020 [xls], any 2021 [xls]any  2022 [xls], gener a juliol [xls]