Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ DE DOS /DUES OPERARIS/ES DE LA BRIGADA MUNICIPAL  MODALITAT DE CONTRACTE TEMPORAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE MEDIONA, EN EL MARC DEL PLA LOCAL D'OCUPACIÓ INCLÓS EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA .

 

Objecte d'aquesta convocatòria és:

  • L’objecte de la present convocatòria és la selecció de les persones participants en el Pla Local d'Ocupació inclós en el "Programa complementari de millora de l'ocupabilitat 2019-2020" finançat per la Diputació de Barcelona en el marc del "Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

 

- Anunci Bases Reguladores de la Convocatòria

- Bases Reguladores de la Convocatòria

- Anunci Admesos, Exclosos, Dates i Tribunal Operaris Brigada Pla Local Ocupacio.

- Anunci Resolució del Tribunal Qualificador de Selecció de Personal

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CONVOCATORIA PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UN/A OPERARI DE BRIGADA DE PARCS, JARDINS I ZONES VERDES PER A COBRIR UNA PLAÇA A L’AJUNTAMENT DE MEDIONA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX

Objecte d'aquesta convocatòria és:

  • L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça per al nomenament d’un operari de brigada de parcs, jardins i zones verdes per a cobrir una plaça a l’ajuntament de Mediona en règim de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

 

- Anunci Bases Reguladores de la Convocatòria

- Bases Reguladores de la Convocatòria

- Anunci Admesos, Exclosos, Dates i Tribunal Operari Brigada Parcs,Jardins i Zones Verdes.

- Anunci Resolució Tribunal Qualificador Concurs oposicio operari brigada parcs, jardins i zones verdes.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CONVOCATORIA PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UN/A TECNIC D’ESPORTS/LLEURE (INFANTIL I JUVENIL) PER A COBRIR UNA PLAÇA A L’AJUNTAMENT DE MEDIONA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX

 

Objecte d'aquesta convocatòria és:

  • La convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça per al nomenament d’un tècnic d’esports/lleure (infantil i juvenil) com a personal laboral fix d’aquest ajuntament, mitjançant concurs oposició lliure.

 

- Anunci Bases Reguladores de la Convocatòria

- Bases Reguladores de la Convocatòria

- Resolució aprovació provisional llistat admesos i exclosos procés selectiu tècnic esports i lleure.

- DEC Llista definitiva admesos i exclosos, tribunal i data proves proces selectiu tecnic esports i lleure infantil i juvenil.

- Anunci Tribunal qualificador procés selectiu tècnic esports i lleure.