CONVOCATORIA PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UN/A TECNIC D’ESPORTS/LLEURE (INFANTIL I JUVENIL) PER A COBRIR UNA PLAÇA A L’AJUNTAMENT DE MEDIONA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX

 

Objecte d'aquesta convocatòria és:

  • La convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça per al nomenament d’un tècnic d’esports/lleure (infantil i juvenil) com a personal laboral fix d’aquest ajuntament, mitjançant concurs oposició lliure.

 

- Anunci Bases Reguladores de la Convocatòria

- Bases Reguladores de la Convocatòria

- Resolució aprovació provisional llistat admesos i exclosos procés selectiu tècnic esports i lleure.

- DEC Llista definitiva admesos i exclosos, tribunal i data proves proces selectiu tecnic esports i lleure infantil i juvenil.

- Anunci Tribunal qualificador procés selectiu tècnic esports i lleure.