Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) 30-12-2022 http://www.ddgi.cat/municipis/Susqueda/duprocim.pdf