CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA

 

 

 

INSCRIPCIÓ

 

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia (gossos, gats i fures), els han d’inscriure en el cens municipal d’animals de companyia en el termini màxim de trenta dies a partir de la data de naixement, adquisició o canvi de residència de l’animal.

 

 

Documentació

 

La documentació que cal adjuntar és la següent:

 

DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l'animal.

 

Document acreditatiu de la identificació de l'animal on figurin les següents dades: nom, raça, sexe, data de naixement i codi de microxip.

 

Si es tracta d’un gos considerat potencialment perillós, la documentació específica requerida per aquest tipus d'animals, per tal de la tramitació de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

 

Formulari llicència per a la tineça de gossos potencialment perillosos

 

 

BAIXA

 

La mort, cessió o canvi de residència de l’animal s’ha de comunicar al cens municipal en el termini màxim d'un mes des que s’hagi produït.

 

La sostracció o pèrdua d’un animal de companyia s’ha de comunicar al cens municipal en el termini màxim d’una setmana des que es tingui coneixement d’aquests fets que s’hagi produït.

 

En el cas que es tracti d’un gos dels considerats potencialment perillosos, aquest termini es redueix a 48 hores.

 

 

Ordenança reguladora

 

Aquests tràmits es poden realitzar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, aportant la documentació escaient.

 

També podeu fer la tramitació a través de la Seu electrònica utilitzant el formulari de la instància genèrica adjuntant la documentació necessària.

 

Instància genèrica