REGISTRE GENERAL D'ENTRADA

 

El Registre General, és l’instrument que ha establert l’Administració per controlar el flux de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.

 

El Registre de documents es pot realitzar:

 

Presencialment:

 

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana dintre de l’horari d’atenció al públic.

 

Horaris

Aquest canal només ho podran utilitzar les persones físiques d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, salvat que reglamentàriament estigui establerta la obligació de relacionar-se amb l’Ajuntament per mitjans electrònics.

 

Per mitjans electrònics (seu electrònica)

 

Tota persona jurídica, entitat sense personalitat jurídica o professional col·legiat té l’obligació de fer la tramitació per mitjans electrònics.(Article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Les persones físiques poden optar per aquestes opcions:.

 

Instància genèrica amb certificat digital

Instància genèrica versió imprimible

Instància genèrica versió practicable