No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

22-07-2022 Àrea de Promoció Econòmica Urbana: APEU PAE Riudellots de la Selva

Descripció Àrea delimitada geogràficament integrada per naus i parcel·les d'un PAE amb l'objectiu d'impulsar la seva competitivitat i la qualitat del seu entorn, a partir d'un pla d'actuació i pressuposat a 3-5 anys, amb un sistema de col·laboració publicoprivada.

Àmbit Polígon Industrial

Documents Certificat del Ple Municipal
Memòria justificativa
Pla d'actuacions
Plànol APEU
Estatuts

03-12-2008 Pla municipal d'igualtat d'oportunitats per dones i homes a Riudellots de la Selva

Descripció Pla municipal d'igualtat d'oportunitats per dones i homes a Riudellots de la Selva

Documents Pla

17-06-2020 Pla estratègic de subvencions 2020-2021

Descripció Pla estratègic de subvencions 2020-2021

Àmbit subvencions

Documents Pla estratègic de subvencions 2020-2021

17-06-2020 Pla Local de Joventut 2020-2023

Àmbit Joventut

Documents Pla Local de Joventut 2020

19-02-2019 Pla director d'abastament d'aigua potable

Descripció Pla director d'abastament d'aigua potable

Documents Pla director d'abastament d'aigua potable

14-01-2015 Plans de protecció civil (Document Públic)

Descripció Plans de protecció civil

Àmbit Seguretat

Documents Protecció Civil

16-03-2016 Pla estratègic de promoció econòmica 2016-2018

Descripció Pla estratègic de promoció econòmica 2016-2018

Àmbit Turisme, promoció local

Documents Pla estratègic de promoció econòmica 2016-2018

21-05-2015 Pla d’acció de desenvolupament econòmic local 2015 - 2020

Descripció Pla d’acció de desenvolupament econòmic

Àmbit Promoció Local

Documents Pla d’acció de desenvolupament econòmic

15-06-2017 Pla Local de Joventut 2016/2019

Descripció Pla Local de Joventut 2016/2019

Àmbit Joventut

Documents Pla de Joventut