No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

El dret d’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones d’accedir a la informació pública que ha estat elaborada per la mateixa administració i també la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions.

L’any 2015 la UNESCO va proclamar el dia 28 de setembre com el "dia internacional del dret a la informació".

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297_spa

L’Ajuntament de Lleida posa a disposició de tota la ciutadania el tràmit per exercir el dret d'accés a la informació pública, hi podeu accedir des del següent enllaç: Petició dret d'accés a la informació pública

Podeu consultar les peticions d’accés a la informació que s’han adreçat a l’Ajuntament de Lleida en  els diferents anys.

En el cas que les resolucions de les peticions de dret d'accés  tinguin caràcter desestimatori o estimin parcialment per aplicació d'algun dels límits legalment previstos, les podreu consultar anonimitzades, d'acord amb l'establert en la Llei 19/2013 de, 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, i el Decret 8/2021, sobre transparència i el dret d'accés a la informació pública de Catalunya.

Any 2021

Anys 2016 a 2020

 

Igualment, en els següents enllaços trobareu les dades relatives a les diferents peticions de dret d'accés a la informació pública, classificades per: