Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

Informes de la liquidació dels pressupostos

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2022
D’acord amb l’art. 191 del TRLHL, la liquidació s'ha d'efectuar abans de l’1 de març. Actualment s'hi està treballant.

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2021

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2020 

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2019

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2018

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2017

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2016