Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1001/2019 NORMATIVA REGULADORA DE LES PRESTACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL
  • Memòria de la normativa reguladora de les prestacions d'urgència social
  • Anunci de la consulta pública prèvia a l'elaboració de la normativa reguladora de les prestacions d'urgència social
  • Avant projecte del reglament per a la gestió de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Canovelles

 

Memòria de la consulta prèvia reglament prestacions socials.pdf
Anunci portal web.pdf
Avant projecte de Reglament prestacions urgències socials Ajuntament de Canovelles.pdf
1575/2017 ORDENANÇA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL DIUMENGE DE CANOVELLES
  • Decret d'alcaldia per obrir consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles i nomenar la comissió d'estudi amb l'objectiu de redactar de les ordenances del mercat de venda no sedentària.
  • Projecte d'Ordenança del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles.
20190902_Resolució_DECRET 2019-1111 [decret inici expedient i comissio estudi ord mercat].pdf
20210421_Ordenança mercat de VNS i ambit-1.pdf

Elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancaments de solars i execució de voreres.

- Memòria d'alcaldia consulta pública prèvia

- Avant projecte d'Ordenança neteja

- Anunci

 

Elaboració de la normativa reguladora de la modificació de l'Ordenança de circulació i seguretat viària de Canovelles

 - Decret d'Alcaldia sobre la consulta pública amb caràcter previ a l'aprovació de la normativa

 

Elaboració de la normativa reguladora de la gravació de les sessions del ple de l’Ajuntament i de la instal·lació de la vídeo-acta a les sessions del ple de l’Ajuntament de Canovelles

 - Decret d'alcaldia sobre la consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa

 - Reglament regulador de les gravacions de les sessions plenàries i de les actes de les sessions plenàries en suport electrònic

- Anunci informació pública

- Anunci informació pública_BOPB

- Anunci informació pública_DOGC

- Anunci informació pública_Diari El Periódico

- Certificat exposició pública Reglament

- Anunci aprovació definitiva Reglament

- Anunci aprovació definitiva Reglament_BOPB

- Anunci aprovació definitiva Reglament_DOGC

- Anunci aprovació definitiva Reglament_Diari El Periódico

- Certificat entrada en vigor Reglament

 

Avanç de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal accedeix per aquest enllaç.

 

Modificació puntual del PGO Sector C residencial.

  - Acord de la comissio territorial d'urbanisme de Barcelona

  - Memòria i plànols

  - Estudi de Mobilitat

Modificació del Pla de millora de l'Àrea d'actuació núm2 "Can Ravenisses".

- Acord aprovacio inicial

- Documentació escrita

- Documentació gràfica

Modificació PGO Ca la Piua.

  - Acord CTU 10 6 2015

  - Acord JGL 26 3 2015

  - Documentació escrita

  - Documentació gràfica

Memòria Alcaldia consulta prèvia modificació ordenança reguladora servei públic de piscina municipal

 - Resolució Alcaldia

Memòria Alcaldia consulta prèvia modificació ordenança reguladora servei públic d'abastament d'aigua

- Resolució Alcaldia