Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1001/2019 NORMATIVA REGULADORA DE LES PRESTACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL
 • Memòria de la normativa reguladora de les prestacions d'urgència social
 • Anunci de la consulta pública prèvia a l'elaboració de la normativa reguladora de les prestacions d'urgència social
 • Certificat d'acord Ple 27/05/2021 Aprovació inicial reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Avant projecte del reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Canovelles
 • Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre aprovació inicial del projecte de Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Canovelles
 • Anunci premsa escrita aprovació incial del projecte de Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Anunci BOPB de 10 de juny aprovació incial projecte de Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Anunci DOGC de 10 de juny aprovació inicial projecte de Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Certificat d'exposició pública del  Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Anunci aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Anunci BOPB de 6 d'agost d'aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Anunci DOGC de 9 de setembre d'aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Anunci premsa escrita de 6 de setembre d'aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
 • Certificat d'entraga en vigor del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament de Canovelles
Memòria de la consulta prèvia reglament prestacions socials.pdf
Anunci portal web.pdf
Certificat Ple exp. 1001-2019
Avant projecte de Reglament prestacions urgències socials Ajuntament de Canovelles.pdf
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte de Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social
Anunci premsa escrita aprovació inicial projecte de Reglament de prestacions d'urgència social
Anunci aprovació inicial Reglament prestacions urgència social BOPB (data publicació 10 juny)
Anunci aprovació inicial Reglament prestacions urgència social DOGC (publicat 10 de juny)
Certificat exposició pública Reglament
Anunci aprovació definitiva Reglament prestacions econòmiques d'urgència social
Anunci aprovació definitiva Reglament BOPB 6 d'agost
Anunci aprovació definitiva Reglament DOGC 9 setembre
Anunci aprovació definitiva Reglament Diari El Periodico 6 setembre
Certificat entrada en vigor Reglament
1575/2017 ORDENANÇA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL DIUMENGE DE CANOVELLES
 • Decret d'alcaldia per obrir consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles i nomenar la comissió d'estudi amb l'objectiu de redactar de les ordenances del mercat de venda no sedentària.
 • Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles.
 • Projecte d'Ordenança del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles.
 • Anunci DOGC de data 30 d'abril de l'aprovació inicial de l'Ordenança del mercat de Venda no sedentària del diumenge de Canovelles.
 • Anunci BOPB de data 30 d'abril de l'aprovació inicial de l'Ordenança del mercat de Venda no sedentària del diumenge de Canovelles.
 • Anunci premsa escrita de data 28 d'abril de l'aprovació inicial de l'ordenança del mercat de Venda no sedentària del diumenge de Canovelles.
 • Certificat exposició pública Ordenances mercat aprovació definitiva.
 • Anunci aprovació definitiva BOPB de data 22 de desembre.
 • Anunci aprovació definitiva BOPB de data 31 de desembre.
20190902_Resolució_DECRET 2019-1111 [decret inici expedient i comissio estudi ord mercat].pdf
20210329_Certificat_Certificat ple_CERTIFICAT PUNT NUM 16 PLE 25 03 2021.pdf
20210421_Ordenança mercat de VNS i ambit-1.pdf
Anunci DOCG aprovació inicial
Anunci BOPB aprovació inicial
Anunci premsa escrita
Certificat Exposició Pública Ordenances Mercat Aprovació Definitiva
Anunci aprovació definitiva BOPB de data 22 de desembre
Anunci aprovació definitiva BOPB de data 31 de desembre

Elaboració de l'Ordenança reguladora de la venda i el consum indegut de begudes  alcohòliques a establiments i a la via i espais públics.

- Memòria d'Alcaldia

- Decret de l'Alcaldia sobre consulta pública amb caràcter previ a l'aprovació de l'ordenança

- Anunci

- Avant projecte ordenança abril 2022

 

Elaboració del Reglament regulador del Cementiri Municipal de Canovelles.

- Memòria de l'Alcaldia

- Decret de l'Alcaldia sobre consulta pública amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Reglament.

 

Elaboració de modificació de l'Ordenança municipal de l'ús de la via pública amb la instal·lació de terrasses i vetlladors.

- Memòria de l'Alcaldia

- Decret d'Alcaldia sobre consulta pública amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació de l'ordenança.

- Anunci

- Avant projecte de modificació d'Ordenança.

- Certificat aprovació inicial_Ple de l'Ajuntament  

- Anunci informació pública aprovació inicial

- Anunci informació pública aprovació inicial_BOPB

- Anunci informació pública aprovació inicial_DOGC

- Anunci informació pública aprovació inicial_Diari El Periodico

- Anunci aprovació definitiva

- Anunci aprovació definitiva_BOPB

- Anunci aprovació definitiva_DOGC

- Anunci aprovació definitiva_Diari El Periodico

 

Elaboració de l'Ordenança municipal reguladora dels usos del paisatge urbà.

- Memòria de l'Alcaldia

- Decret d'Alcaldia sobre consulta pública amb caràcter previ a l'aprovació de l'ordenança.

- Anunci de la publicació del text

- Esborrany d'ordenança 

- Certificat aprovació inicial_ Ple de l'Ajuntament

- Ordenança usos paisatge urbà març 2022

- Anunci informació pública aprovació inicial

- Anunci informació pública aprovació inicial_DOGC

- Anunci informació pública aprovació inicial_BOPB

- Anunci informació pública aprovació inicial_Diari El Periodico

 

Elaboració de la normativa reguladora en matèria d'administració electrònica de l'Ajuntament de Canovelles

- Memòria de l'Alcaldia

- Decret d'Alcaldia sobre consulta pública amb caràcter previ a l'aprovació de la normativa

 

Elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de guals i entrades de vehicles.

- Memòria d'alcaldia consulta pública prèvia

- Avant projecte d'Ordenança de guals i entrades de vehicles

- Anunci

- Certificat aprovació inicial_Ple de l'Ajuntament

- Ordenança de guals_juny 2022

- Anunci informació pública aprovació inicial

 

Elaboració de l'Ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancaments de solars i execució de voreres.

- Memòria d'alcaldia consulta pública prèvia

- Avant projecte d'Ordenança neteja

- Anunci

- Certificat aprovació inicial_Ple de l'Ajuntament

- Anunci informació pública aprovació inicial

- Anunci informació pública aprovació inicial_DOGC

- Anunci informació pública aprovació inicial_BOPB

- Anunci informació pública aprovació inicial_Diari El Periódico

- Certificat exposició pública

- Anunci aprovació definitiva

- Anunci aprovació definitiva BOPB i Text íntegre

- Anunci aprovació definitiva DOGC

- Anunci aprovació definitiva Diari El Periódico

 

Elaboració de la normativa reguladora de la modificació de l'Ordenança de circulació i seguretat viària de Canovelles

 - Decret d'Alcaldia sobre la consulta pública amb caràcter previ a l'aprovació de la normativa

 

Elaboració de la normativa reguladora de la gravació de les sessions del ple de l’Ajuntament i de la instal·lació de la vídeo-acta a les sessions del ple de l’Ajuntament de Canovelles

 - Decret d'alcaldia sobre la consulta pública amb caràcter previ a l’aprovació de la normativa

 - Reglament regulador de les gravacions de les sessions plenàries i de les actes de les sessions plenàries en suport electrònic

- Anunci informació pública

- Anunci informació pública_BOPB

- Anunci informació pública_DOGC

- Anunci informació pública_Diari El Periódico

- Certificat exposició pública Reglament

- Anunci aprovació definitiva Reglament

- Anunci aprovació definitiva Reglament_BOPB

- Anunci aprovació definitiva Reglament_DOGC

- Anunci aprovació definitiva Reglament_Diari El Periódico

- Certificat entrada en vigor Reglament

 

Avanç de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal accedeix per aquest enllaç.

 

Modificació puntual del PGO Sector C residencial.

  - Acord de la comissio territorial d'urbanisme de Barcelona

  - Memòria i plànols

  - Estudi de Mobilitat

Modificació del Pla de millora de l'Àrea d'actuació núm2 "Can Ravenisses".

- Acord aprovacio inicial

- Documentació escrita

- Documentació gràfica

Modificació PGO Ca la Piua.

  - Acord CTU 10 6 2015

  - Acord JGL 26 3 2015

  - Documentació escrita

  - Documentació gràfica

Memòria Alcaldia consulta prèvia modificació ordenança reguladora servei públic de piscina municipal

 - Resolució Alcaldia

Memòria Alcaldia consulta prèvia modificació ordenança reguladora servei públic d'abastament d'aigua

- Resolució Alcaldia