Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

El pagament de les contribucions es farà a:
 

Oficines municipals

Pl. Onze de Setembre, 1 - 17462 Bordils
Tel: 972 490003 Fax: 972 491099
De dilluns a divendres de 9:00 a 14h i els dimecres de 16:00 a 18:30h

Es cobrarà en efectiu, xec o transferència bancària.

Ordre de domiciliació de pagament de rebuts en entitats bancàries

Podeu fer una transferència al número de compte corrent: 2100 8213 90 2200025546

Exercici 2020:

Concepte Tributari:                                             Inici Període               Fi període 

Impost vehicles de tracció mecànica (IVTM)           01/02                         01/04 

Taxa escombraries                                                  01/04                         01/06

Impost sobre béns immobles urbans (IBI)              01/07                         01/09                     

Taxa conservació clavagueram i cementiri             01/10                         01/12    

Taxa per les entrades de vehicles (GUALS)             01/10                         01/12               

           

Xaloc gestiona el cobrament de l'IBI rústica, IAE i plusvàlues en voluntària i executiva i gestiona el cobrament en via executiva de tota la resta de tributs.

Avda. Sant Francesc, 29  -1ª
17001 Girona
Tel. 872081791 - Fax 972210340

Exercici 2020:

Concepte Tributari                              Inici Període           Fi període

Impost Béns Immobles rústics                01/05                     30/06                   

Impost Activitats Econòmiques (IAE)      01/09                     31/10