Infórmate aquí sobre el sitio web del servicio de gestión tributaria de tu municipio. También encontrarás la dirección, el teléfono, los horarios del servicio y la información sobre las tasas y tributos que tramita.

El pagament de les contribucions es farà a:
 

Oficines municipals

Pl. Onze de Setembre, 1 - 17462 Bordils
Tel: 972 490003
De dilluns a divendres de 9:00 a 15h i els dilluns de 16:00 a 18:00h

Es cobrarà en efectiu, targeta de crèdit, o transferència bancària.

Ordre de domiciliació de pagament de rebuts en entitats bancàries

Podeu fer una transferència al número de compte corrent: ES52 2100 3964  6102 0000 0535

Exercici 2022:

Concepte Tributari:                                             Inici Període               Fi període 

Impost vehicles de tracció mecànica (IVTM)           01/03                        30/04 

Taxa escombraries                                                  01/04                        01/06

Impost sobre béns immobles urbans (IBI)               01/07                        01/09                     

Taxa conservació clavagueram i cementiri             01/10                         01/12    

Taxa per les entrades de vehicles (GUALS)            01/10                        01/12               

           

Xaloc gestiona el cobrament de l'IBI rústica, IAE i plusvàlues en voluntària i executiva i gestiona el cobrament en via executiva de tota la resta de tributs.

Avda. Sant Francesc, 29  -1ª
17001 Girona
Tel. 872081791 - Fax 972210340

Exercici 2022:

Concepte Tributari                              Inici Període           Fi període

Impost Béns Immobles rústics                01/05                     30/06                   

Impost Activitats Econòmiques (IAE)      01/09                     31/10