Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Any 2022

Modificació puntual número 5 del POUM de Besalú 

  • Document

Modificació puntual dels plans d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del PAU-04 de Beuda i en l'àmbit del PAU-05 de Besalú 

Ordenança reguladora dels habitatsges d'ús turístic del municipi de Besalú

Any 2021

Ordenança reguladora del domini públic municipal de l'activitat comercial 

Any 2019

Aprovació previsió normativa any 2019