Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

10-06-2016 I Pla Intern d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental
08-06-2016 Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina
19-01-2016 Protocol marc d'atenció de la violència masclista del Vallès Oriental
22-09-2015 II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere (2015-2018)