No saps com pots comunicar-te amb aquest ens? Aquí trobaràs els diferents canals d'atenció ciutadana que tens al teu abast.

Atenció ciutadana

Adreça postal Plaça de l'Església, 2

Telèfon 937643717

Correu electrònic oac@tordera.cat

Seu electrònica (tràmits i informació) Seu electrònica (tràmits i informació)

Horari d'atenció L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h. Per a qualsevol consulta presencial cal demanar cita pèvia al telèfon 937643717 o bé online clicant aquí.

Més informació

Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana s'ofereixen els serveis de:

  • Informació general del municipi presencial i telefónica.
  • Informació general de tots els tràmits i gestions per millorar i agilitzar la relació dels ciutadans amb l'administració municipal.
  • Registre d'entrada i sortida de documents (segons estableix l'article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Juídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú).
  • Atenció presencial i telemàtica per la presentació de sol.licituds, escrits i comunicacions.
  • Gestió del padró municipal:

Inscripció d'altes al padró municipal d'habitants.

Modificacions per canvis de domicili i dades personals.

Renovacions inscripcions padronals estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.

Expedició de volants i certificats de residència i convivència.

Expedició de certificats històrics.

 

  • Jutjat de Pau de Tordera situat al C/Ciutadans, 2, en horari de  de 9 a 14 h de dilluns a divendres al telèfon 937642796.
  • Notaria situada al C/ Aragó,7 baixos en horari de 8 a 15 de dilluns a divendres i de 16h a 19h els dimarts i dijous i telèfon 937650117.
  • Oficina de Gestió Tributària de Tordera (ORGT) situat al C/ Camí Ral, 48-50 baixos, en horari de 8:30 a 14 h de dilluns a divendres, al telèfon 934729166 o al correu electrònic orgt.tordera@diba.cat.