En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execució trimestral pressupost 2021 a dates:

Execució pressupostaria primer trimestre 2021 a 31/03/2021 
Execucio pressupostaria segon trimestre 2021 a 30/06/2021
Execucio pressupostaria tercer trimestre 2021 a 30/09/2021
Execucio pressupostaria quart trimestre 2021 a 31/12/2021