Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

ORDENANÇA / REGLAMENT ESTAT
Ordenança de protecció, control, venda i tinença d'animals

 

Consulta pública per a la redacció de la nova ordenança:  https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/3d83cd71-145c-4c25-bcf4-60416e991ab2

Un cop finalitzada la consulta pública prèvia, aquest ha estat el resultathttps://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/b3f2e46f-14dc-4792-8865-5c8a6651f727  

 

Text aprovat inicialment per part del Ple municipal en data 27 de maig de 2021: 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/02896787-ad04-4497-9778-648a6cd45f4a