Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

ORDENANÇA / REGLAMENT ESTAT

Reglament Orgànic Municipal

Consulta pública modificació títol III : Estatut de la Ciutadania: https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/21657584-1f71-4fa1-998e-710600ec08d9
Ordenança de protecció, control, venda i tinença d'animals

Consulta pública per a la redacció de la nova ordenança:  https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/3d83cd71-145c-4c25-bcf4-60416e991ab2

Un cop finalitzada la consulta pública prèvia, aquest ha estat el resultat: https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/b3f2e46f-14dc-4792-8865-5c8a6651f727  

Ordenança reguladora del servei de taxi

Projecte del text de la nova ordenança: https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/f48d9c1d-5873-4aa9-a756-70433ec85a20

Un cop finalitzada la consulta pública prèvia, aquest ha estat el resultat: https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/4dd42eab-9aeb-48c3-9885-dc58e3707c33