¿Qué procedimientos normativos (ordenanzas, reglamentos, ordenanzas fiscales, planeamiento) están en proceso de elaboración? Aquí puedes ver cuál es su estado de tramitación y consultar todos los documentos relacionados.

ORDENANÇA / REGLAMENT ESTAT
Ordenança de protecció, control, venda i tinença d'animals

Consulta pública per a la redacció de la nova ordenança:  https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/3d83cd71-145c-4c25-bcf4-60416e991ab2

Un cop finalitzada la consulta pública prèvia, aquest ha estat el resultat: https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/b3f2e46f-14dc-4792-8865-5c8a6651f727  

Ordenança reguladora del servei de taxi

Projecte del text del nou reglament: https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/f48d9c1d-5873-4aa9-a756-70433ec85a20

Un cop finalitzada la consulta pública prèvia, aquest ha estat el resultat: https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/4dd42eab-9aeb-48c3-9885-dc58e3707c33

 

Aprovació inicial del Reglament, per part del Ple municipal en data 29 de juliol de 2020: https://ciutada.guixols.cat/OAC/download/29fb763a-d2c6-45fe-be3b-0d4aaf5213bf