Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

 

                                  

 

U001 - ALCALDIA      
   

U066 - Ràdio Rubí Serveis Àudiovisuals
Adreça: C. C. Escardívol,
C/ Joaquim Blume s/n 
web

 
    U026 - Tresoreria
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116
U025 - Oficina de Gestió d'Ingressos
   

U027 - Secretaria General

Adreça: Ctra. de Terrassa, 116 

 

U028 - Arxiu Municipal
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116

web

    U029 - Intervenció
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116

U030 - Servei de comptabilitat i Gestió Pressupostària

U077 - Servei de Control i Fiscalització

U088 - Unitat de Patrimoni Municipal

 

U086 - Àmbit d'Alcaldia

Coordinador d'Àmbit:
Jordi Ferret Fortuny

U007 - Gabinet d'Alcaldia i Protocol
Adreça: Plaça de Pere Aguilera, s/n

 
   

U009 - Servei de Comunicació
Adreça: Plaça de Pere Aguilera, s/n

 
    U051 - Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Adreça: Ctra. de Terrassa, 118
U080 - Unitat de Protecció Civil
   

U078 - Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat
Adreça: Locals Pla i Pallejà, Passeig de la Riera 118

 
   

U085 - Unitat
de Govern Obert

Adreça: Plaça de Pere Aguilera, s/n

web

U002 - GERÈNCIA

Gerent:  
Jordi Núñez Freixa

  U004 - Servei d'Organització, Planificació i qualitat
Adreça: Ctra. de Terrassa, 118

U081 - Unitat de Projectes Estratègics
Adreça: Masia de Can Serra, C/ de Can Serra, 3

U087 - Gabinet d'Estudis i Estadística
Adreça: Plaça de Pere Aguilera, s/n

    U079 - Unitat Rubí Brilla U079 - Unitat de Rubí Brilla
Rambleta de Joan Miró, 14-18.  web
 

U005 - Àrea d'Indústria, Comerç i Ocupació

Director/a d'Àrea:
Olga González Cerezales

U015 - Oficina de Serveis a l'Empresa
Adreça: Masia de Can Serra, C/ de Can Serra, 3

web

 
    U016 - Servei de Comerç
Adreça: Masia de Can Serra, C/ de Can Serra, 3

web

U053 - Mercat Municipal
Adreça: C/ Cal Gerrer, 1-5
    U062 - Servei Rubí Forma
Adreça: Rambleta de Joan Miró, 14-18

web

U063 - Oficina d'Informació i Orientació

U064 - Oficina de Formació

U065 - Oficina d'Inserció

 

U013 - Àrea de Serveis Centrals

Director/a d'Àrea:
Rosa M. Aranda Contreras

U018 - Servei d'Informàtica i Administració Electrònica
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116
 
   

U019 - Oficina d'Atenció a la Ciutadania
OAC Centre: c/ Narcís Menard. 13-17
OAC Les Torres:
Rambleta de Joan Miró s/n (davant edifici Rubí Forma)

web

 
   

U021 - Servei de Contractació
Adreça: Locals Pla i Pallejà, Pg. de la Riera, 118

 
    U022 - Serveis Jurídics
Adreça: Locals Pla i Pallejà, Pg. de la Riera, 118
U023 - Oficina de Sancionadors
    U024 - Servei de Serveis Econòmics i Hisenda Local
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116
 
U056 - Unitat de Compres
 

U017 - Àrea de Personal

Responsable d'Àrea: 
Iolanda lópez Morales

Servei de Recursos Humans
Adreça: C/ Margarida Xirgu,4

 
 

U032 - Àrea de Drets Socials

Director/a d'Àrea:
Encarnación Medel García

U033 - Serveis Socials
Adreça: C/ Prim. 35
 
    U035 - Servei de Salut Pública
Adreça: C/ Prim. 35
 
    U073 - Servei d'Habitatge
Adreça: C/ Prim. 35
 
    U091- Servei de Programes Sectorials
Adreça: C/ Prim. 35
 
 

U071 - Àrea d'Igualtat i Ciutadania

Director/a d'Àrea:
Rosa González Torrecillas

U011 - Servei d'Igualtat
Adreça: Rambleta de Joan Miró, 14-18
 
    U036 - Servei de la Infància i Educació
Adreça: C/ Prim. 35 

U037 - Escoles Bressol Municipals

web

U038 - Escola d'Art Edra

web

U039 - Escola de Música Pere Burés

web

   

U059 - Servei de Ciutadania
Adreça: C/ Prim. 35

 
   

U092 - Servei de Joventut
Espai Jove Torre Bassas, C/ Sabadell, 18

web

 
    U093 - Servei de Gent Gran Activa
Adreça: C/ Prim. 35
 
    U102 - Acció Comunitària
Adreça: C/ Prim. 35
 
 

U072 - Àrea de Projecció a la Ciutat, Cultura i Esports

Director/a d'Àrea:
Joan Gallisà Soms

U040 - Servei d'Esports
Adreça: C/ Prim. 35

web


 
 
    U041 - Servei de Promoció i Dinamització Cultural
Adreça: C/ Aribau, 5

web

U082 - Bibilioteca i Gestió del Coneixement

web

 

    U090 - Servei de Projecció de la ciutat  
 

U046 - Àrea de Planificació Urbana

Director/a d'Àrea:
Maria Carmen Méndez Arrébola

U043 - Servei de Planejament Urbà
Adreça: Ctra. de Terrassa, 116
Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3

U069 - Unitat de Llicències d'Activitats
Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3

U070 - Unitat de Llicències d'Obres
Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3

U075 - Unitat de Disciplina d'Obres
Ctra. de Terrassa, 118

U094 - Unitat de Disciplina d'Activitats
Masia de Can Serra, c/ Can Serra, 3
   

U045 - Servei d'Obra Pública
Ctra. de Terrassa, 116

 
   

U050 - Servei de Mobilitat i Accessibilitat
Ctra. de Terrassa, 116

web

 
 

U076 - Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals

Director/a d'Àrea:
Coral Coscollola Crespo

U052 - Servei de Sostenibilitat i Medi
Ctra. de Terrassa, 116

U097 - Unitat de Benestar Animal i Tinença Responsable

    U095 - Servei de Manteniment Urbà
Ctra. de Terrassa, 116

U047 - Unitat de Parcs i Jardins

U049 - Unitat de Brigada d'Obres

U096 - Unitat de Manteniment d'Instal·lacions

    U098 - Servei de Serveis Urbans
Ctra. de Terrassa, 116

U054 - Unitat de Serveis Funeraris
Ctra. de Sabadell, 226

U083 - Unitat de Neteja Viària
Ctra. de Terrassa, 116

U099 - Unitat de Gestió de Residus
Ctra. de Terrassa, 116

    U100 - Servei de Manteniment d'Urbanitzacions
Ctra. de Terrassa, 116
U101 - Unitat de Control i Programació