Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Organització política

Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
VOX
Partit Popular (PP)
Grup municipal de Veïns per Rubí (VR)
Grup municipal de l'Alternativa d'Unitat Popular (AUP)
Grup municipal d'En Comú Podem Rubí (ECP-Rubí)

Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

Ajuda'ns a millorar

Participació

Recursos de participació ciutadana i foment del bon govern

Queixes i suggeriments

Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea per la ciutat? T'escoltem.

Tràmit per Avisos, Queixes i Suggeriments

Visualitzacions gràfiques Visualitzacions gràfiques
Si voleu consultar la informació en format gràfic aquest és el vostre espai.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Informeu-vos de les normes urbanístiques abans d'iniciar una obra o si dubteu sobre la seva legalitat.
Normativa municipal Normativa municipal
Per la bona convivència a la ciutat cal que tots coneguem les normatives i ordenances.
Integritat institucional Integritat institucional
Coneix les eines de l'Ajuntament de Rubí per implantar un marc d'integritat institucional: el Codi de conducta, el Pla Antifrau o la bústia ètica.