Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

L'ordenança reguladora dels preus públics del Parc de Collserola té com a finalitat l'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics i taxes per a la venda de publicacions i articles i dels serveis prestat pel consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El text aprovat definitivament de l'ordenança es va publicar al BOPB núm. 171 de 18/7/2000 (pàgina 93)