Govern obert i transparència
La informació generada pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant
Posa't al dia de les licitacions i adjudicacions de contractes del Consorci.
Bústia de factures electròniques

Ets proveïdor del Consorci?

Presenta'ns la teva factura electrònicament!

Tauler d'edictes

No hem pogut contactar amb tu i formes part d'un procediment del Consorci?

Accedeix als anuncis i edictes relacionats amb l'activitat del Consorci.

Tràmits electrònics

Quins tràmits pots fer per via electrònica adreçats al Consorci?