L’Ajuntament de Montcada i Reixac està fermament compromès amb la Unió Europea per a prevenir, detectar, corregir i perseguir qualsevol conducta irregular o fraudulenta relacionada amb la gestió i execució dels Fons Europeus.

D'acord amb aquest compromís ha elaborat un Pla de Mesures Antifrau, alineat amb els requisits i recomanacions que estableix l'Ordre HF/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i altra normativa europea i nacional d'aplicació.

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Montcada i Reixac és garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva actuació, tots els fons vinculats a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) gestionats per l’Ajuntament, s’utilitzaran de conformitat amb les normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes d’interès.

El Pla de Mesures Antifrau aprovat per l’Ajuntament de Montcada i Reixac conté un conjunt de mesures que es despleguen en diferents moments de tramitació de qualsevol expedient de despesa o contractació que rebi finançament dels fons Next Generation a través del Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència (MRR) i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Dins de les Mesures del Pla destinades a la detecció de possibles fraus, s’inclou la creació d’un Canal d’alertes, a través del qual, qualsevol persona que tingui coneixement de fets que pugin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a projectes finançats total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pugui alertar d’aquesta situació:

Qualsevol alerta presentada serà tractada per l’Ajuntament de Montcada i Reixac amb la deguda confidencialitat. Igualment, la persona alertadora serà informada de la recepció de l’alerta i l’inici de les comprovacions, així com del resultat d’aquestes.

Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU  Pla de recuperació, Transformació i Resiliència