L’Ajuntament de Montcada i Reixac està fermament compromès amb la Unió Europea per a prevenir, detectar, corregir i perseguir qualsevol conducta irregular o fraudulenta relacionada amb la gestió i execució dels Fons Europeus.

D'acord amb aquest compromís ha elaborat un Pla de Mesures Antifrau, alineat amb els requisits i recomanacions que estableix l'Ordre HF/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i altra normativa europea i nacional d'aplicació.

L’objectiu del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Montcada i Reixac és garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva actuació, tots els fons vinculats a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) gestionats per l’Ajuntament, s’utilitzaran de conformitat amb les normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, detecció i correcció del frau i els conflictes d’interès.

El Pla de Mesures Antifrau aprovat per l’Ajuntament de Montcada i Reixac conté un conjunt de mesures que es despleguen en diferents moments de tramitació de qualsevol expedient de despesa o contractació que rebi finançament dels fons Next Generation a través del Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència (MRR) i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Dins de les Mesures del Pla destinades a la detecció de possibles fraus, s’inclou la creació d’un Canal d’alertes, a través del qual, qualsevol persona que tingui coneixement de fets que pugin ser constitutius de frau o irregularitat, en relació a projectes finançats total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pugui alertar d’aquesta situació:

Qualsevol alerta presentada serà tractada per l’Ajuntament de Montcada i Reixac amb la deguda confidencialitat.

Igualment, la persona alertadora serà informada de la recepció de l’alerta i l’inici de les comprovacions, així com del resultat d’aquestes.

En aquest sentit, el consistori activarà aquest canal quan estigui en disposició de tramitar algun projecte NextGenerationEU.

Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU  Pla de recuperació, Transformació i Resiliència