Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

D’acord amb els articles 172 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en els articles 34 a 51 del RD 500/90, de 20 d’abril, el Pressupost de despeses es pot modificar.

 

Pots consultar els informes de les modificacions de crèdit de Diputació de Tarragona (corporació), BASE i Patronat de Turisme

Any 2021

 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 1 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 1 - Patronat de Turisme [PDF]

Any 2020

 • Expedient modificació de crèdit núm. 5 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 4 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 4 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expediente modificació crèdit núm. 1 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació crèdit núm. 2 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació crèdit núm. 1 - Corporació [PDF]

Any 2019

 • Expedient modificació de crèdit núm. 6 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 5 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 4 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 1 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 1 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 1 - BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]

Any 2018

 • Expedient modificació de crèdit núm. 5 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 4 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 4 - BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - BASE-Gestió d'Ingressos [PDF]

Any 2017

 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 3 - Patronat de Turisme [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Corporació [PDF]
 • Expedient modificació de crèdit núm. 2 - Patronat de Turisme [PDF]