Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Consulta aquí els models d'ordenances, aprovats per la Diputació de Tarragona, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. L'Ordenança Fiscal General, l'Ordenança Fiscal Recàrrec IAE, l'Ordenança Fiscal Taxes, l'Ordenança Fiscal Preus Públics, l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE, l'Ordenança fiscal reguladora de la gestió censal de l'impost sobre activitats econòmiques i l'Ordenança Reguladora de Preu Públic.

 

Ordenances Fiscals Diputació de Tarragona 2020

  • Ordenances fiscals. Taxes i preus públics 2020 [PDF]
  • Taxes i preus públics de les Escoles de Música i Conservatoris
  • Taxes i preus públics de les Escoles d'Art i Disseny
 

Ordenances fiscals BASE 2020

  • Ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació de serveis encomanats a BASE [PDF]
  • Ordenança fiscal reguladora de la gestió censal de l'impost sobre activitats econòmiques [PDF]
  • Ordenança Reguladora del Preu Públic [PDF]

 

Podeu consultar l'històric en la següent taula:

  2019 2018 2017 2016 2015
Ordenances Fiscals Diputació de Tarragona
Ordenances fiscals. Taxes i preus públics [PDF]        
Ordenança Fiscal General   [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Ordenança Fiscal Recàrrec IAE   [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Ordenança Fiscal Taxes   [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Ordenança Fiscal Preus Públics   [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Ordenances fiscals BASE-Gestió d'Ingressos
Ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació de serveis encomanats a BASE [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Ordenança fiscal reguladora de la gestió censal de l'impost sobre activitats econòmiques [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Ordenança Reguladora del Preu Públic [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]