Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registres carregats

Al perfil del contractant trobareu informació relativa a l’activitat contractual de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, tals com licitacions obertes o en curs, documentació relativa a les mateixes, contractacions programades, contractes adjudicats i qualsevol altre informació útil de tipus general, com a punts de contacte i medis de comunicació que puguin utilitzar-se per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.
 

A partir del 26 de  Setembre del 2016  trobareu tota la informació cotractual al següent enllaç

 

Si voleu consultar informació de les adjudicacions anteriors al 26 de Setembre  la trobareu al següent enllaç del web municipal