En aquest apartat podreu consultar les modificacions del pressupost que s'han realitzat en l'exercici anterior.