Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Factures electròniques Factures electròniques
Si ets proveïdor del Consell Comarcal has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
El Consell Comarcal no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació ciutadana Participació ciutadana
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del la comarca.