Consulta quina és la relació dels organismes dels quals forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

0 Registres carregats

L'Ajuntament de Castellbisbal també és present en d'altres òrgans col·legiats mitjançant la representació dels seus regidors:

Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
 • Ma Dolors Conde (titular) 
 • Jordi Piera (suplent)
Aigües de Castellbisbal, Empresa Mixta, SL
 • Ma Dolors Conde (titular) 
 • Jordi Piera (suplent)
Mancomunitat d'Usuaris de la Cubeta del Riu Llobregat
 • Ma Dolors Conde (titular) 
 • Personal tècnic de l'àrea corresponent (suplent)
Comunitat d'Usuaris d'Aqüífers de la Cubeta d'Abrera
 • Ma Dolors Conde (titular) 
 • Personal tècnic de l'àrea corresponent (suplent)
Entitat de conservació del polígon industrial de Ca n'Esteper
 • Jordi Piera (titular) 
 • Anna Sardà (suplent)
Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Silvia Fernández (titular) 
 • Ma Isabel Méndez (suplent)
Associació Àmbit B30
 • Ma Dolors Conde (titular) 
 • Jordi Piera (suplent)
Consell Esportiu del Vallès Occidental
 • Ma Dolors Conde (titular) 
 • Coordinador d'Esports, Xavier Ferrer (suplent)
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Irene Aguilar (titular) 
 • Anna Sardà (suplent)
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
 • Anna Sardà (titular) 
 • Irene Aguilar (suplent)
Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans 
 • Irene Aguilar (titular) 
 • Ma Isabel Méndez (suplent)
Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències
 • Silvia Fernández (titular) 
 • Anna Sardà (suplent)
 • Responsable tècnica, la tècnica de Serveis Socials, Isabel Pérez
Xarxa Local de Consum
 • Irene Aguilar (titular) 
 • Anna Sardà (suplent)
Associació de Municipis per a la Independència (AMI)
 • Ma Isabel Méndez (titular)