Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions de l'Ajuntament de Castellbisbal.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'Ajuntament de Castellbisbal has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis
Consulteu el Tauler d'anuncis per consultar les publicacions oficials de l'Ajuntament de Castellbisbal.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.