Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

Als documents adjunts es poden consultar les modificacions de crèdit aprovades per l'Ajuntament de Castellbisbal, amb el detall de les partides, conceptes i imports corresponents al pressupost municipal.

Modificacions pressupostàries. Any 2023
Modificacions pressupostàries. Any 2022