Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Pla de gestió de la platja d'Altafulla 2020

Pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla.

Documentació:

PAM Altafulla - Pla d'Acció Municipal 2019-2023

El Pla d'Acció Municipal (PAM) és l‘ instrument de planificació de les accions de l'activitat municipal durant els quatre anys de mandat, però sabem que tu hi tens quelcom a dir. Per això volem donar la possibilitat a tota la ciutadania del municipi de conèixer i opinar sobre la proposta del PAM 2019-2023 realitzada per l’equip de govern. I establir una priorització de les accions del PAM que permeti ajudar al govern a portar a terme una planificació adequada de les accions d’aquest mandat.

Documentació:

 

Dades de contacte

AJUNTAMENT D'ALTAFULLA

Plaça del Pou 1

43893 Altafulla

Tel. 977 65 00 08

participa@altafulla.altanet.org

 

Data inici 05-02-2020

Data fi 05-03-2020

[TANCAT] Enquesta ciutadana de percepció sobre els serveis municipals, any 2017

Enquesta telefònica encarregada per l'Ajuntament d'Altafulla a l'empresa EDAS S.L. amb l'objectiu de realitzar un estudi de percepció ciutadana per valorar els serveis municipals i recollir informació sobre els hàbits de la població d’Altafulla respecte l’ús dels mateixos.

El camp de treball fou portat a terme entre els dies 15 de juny i 15 de juliol del 2017.

S'adjunta la següent documentació:

 

Dades de contacte

EDAS SL

Rambla Guipúscoa 77-79, Bx. 1a

08020 Barcelona

Tel. 93 278 19 82

www.edas.cat

 

Data inici 15-06-2017

Data fi 15-07-2017