Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Pla local de seguretat viària 06-07-2016 Enllaç
Codi ètic dels alts càrrecs 20-03-2018 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 05-02-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 05-02-2018 Enllaç
Ordenança de convivència i via pública 28-12-2017 Enllaç
Ordenança de la tinença d'animals 28-12-2017 Enllaç
Bases del procés per a la consulta als propietaris del barri de Can Rabassa 21-11-2017 Enllaç
Ordenança de patrocinis 10-10-2017 Enllaç
Reglament d'organització municipal 01-06-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 09-03-2017 Enllaç
Pla jove 09-03-2017 Enllaç
Reglament d'ús del servei públic de la Biblioteca Contravent 08-02-2016 Enllaç
Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable 14-03-2014 Enllaç
Reglament general de pagaments fraccionats 30-12-2013 Enllaç
Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària 02-12-2013 Enllaç
Pla de protecció civil 09-08-2013 Enllaç
Reglament de règim d'ús dels horts socials 15-04-2013 Enllaç
Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua 27-08-2012 Enllaç
Reglament de la Borsa de Feines Juvenils 18-06-2012 Enllaç
Reglament intern de la Masia de Cal Trempat 27-02-2012 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions i mapa de capacitat acústica 18-10-2011 Enllaç
Ordenança municipal de circulació i quadre catàleg de sancions 16-07-2010 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici 27-05-2010 Enllaç
Pla d'emergència per a inundacions (INUNCAT) 23-10-2008 Enllaç
Reglament intern del Consell Escolar Municipal 28-01-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de les Llicències Municipals d'obertura d'establiments per activitats i/o instal·lacions incloses a l'annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental 23-08-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 13-06-2007 Enllaç
Pla especial de prevenció d'incendis 24-06-2005 Enllaç
Reglament del mercat ambulant 07-02-2005 Enllaç
Reglament regulador de la Participació dels Regidors i Grups Municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal 22-10-2004 Enllaç
Ordenança reguladora de la instal·lació de rètols, tendals i cartells 12-08-2004 Enllaç
Reglament del servei públic d'escola bressol 12-04-2004 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament dels Consells municipals de participació sectorial 06-02-2004 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les xarxes de telecomunicacions en les edificacions i desenvolupament de la xarxa de telecomunicacions municipal 11-12-2003 Enllaç
Reglament del Telecentre 13-11-2003 Enllaç
Reglament del Síndic Municipal de Greuges 31-10-2003 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció 27-08-2001 Enllaç
Reglament del Consell de Participació Veïnal 04-07-2000 Enllaç
Ordenança general de serveis funeraris 05-06-1998 Enllaç
Ordenança reguladora de les antenes parabòliques 27-01-1998 Enllaç
Reglament intern del Patronat Municipal de Cultura 13-02-2012 Enllaç

ORDENANCES REGULADORES I REGLAMENTS

(Versió 28/03/18) Bases del pressupsot participatiu 2018
(Versió 20/03/18) Bases que han de regir la concessió de premis als/les estudiants del municipi que obtinguin qualificacions excel·lents a la finalització del curs escolar
(Versió 20/03/18) Codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Vilanvoa del Vallès
(Versió 20/03/18) Reglament de Participació Ciutadana.
(Versió 01/01/18) Ordenança de convivència i via pública.
(Versió 01/01/18) Ordenança reguladora de la tinença d'animals.
(Versió 01/01/18) Ordenança general de subvencions.
(Versió 01/01/18) Ordenança reguladora dels patrocinis.
(Versió 18/10/17) Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions així com el Mapa de capacitat acústica.
(Versió 31/07/17) Bases reguladores del procés a seguir per a la consulta als propietaris de Can Rabassa sobre les obres a realitzar.
(Versió 05/04/17) Ordenança reguladora de la instal.lació d'antenes parabòliques.
(versió 23/02/17) Reglament Orgànic Municipal - ROM.
(Versió 28/01/16) Reglament regulador del Servei públic de la biblioteca Contravent de Vilanova del Vallès.
(Versió 14/03/14) Ordenança reguladora de l’ocupació de terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable.
(Versió 01/01/14) Fraccionament de deutes amb l'Ajuntament.
(Versió 02/12/13) Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Vilanova del Vallès.
(Versió 27/08/12) Ordenança municipal per l’estalvi d’aigua a Vilanova del Vallès.
(Versió 27/02/12) Règim intern de la sala de Cal Trempat.
(Versió 01/01/11) Ordenança de circulació.
(Versió 19/07/10) Reglament per a la determinació dels casos d’emergència personal i d’emergència local    susceptibles de ser allotjats en els establiments que ofereixen pernoctació al municipi de Vilanova del Vallès.
(Versió 15/03/10) Ordenança reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de Vilanova del Vallès.
(Versió 21/11/07) Consell escolar.
(Versió 27/09/04) Participació dels regidors i grups polítics municipals en els organs d'informació i difusió municipal.
(Versió 23/09/03) Síndic Municipal de Greuges.