Informació institucional i organitzativa

Informació de la societat municipal Granollers Promocions, SA,

 

Gestió econòmica

Podeu consultar els comptes anuals de la Societat i les seves auditories segons informació indicada a continuació

Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
En cas de no trobar-la exerceix el dret d'accés a la informació

L'article 17 de la llei 19/2013 regula el dret d'accés a la informació pública. Aquest procedimiento permet el seu exercici mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud. Per fer aquest tràmit teniu més informacio a continuació.

Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions de la societat
Bústia de factures Bústia de factures

Si ets proveïdor de la societat pots presentar la factura per mitjans electrònics.