Informació institucional i organitzativa

Informació de la societat municipal Granollers Promocions, SA,

 

Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
En cas de no trobar-la exerceix el dret d'accés a la informació

L'article 17 de la llei 19/2013 regula el dret d'accés a la informació pública. Aquest procedimiento permet el seu exercici mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud. Per fer aquest tràmit teniu més informacio a continuació.

Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions de la societat
Bústia de factures Bústia de factures

Si ets proveïdor de la societat pots presentar la factura per mitjans electrònics.

Instància genèrica Instància genèrica
Podeu presentar una instància genèrica a l'ens