Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

En aquest apartat podeu consultar tots els convenis de col·laboració i cooperació entre l'Ajuntament del Masnou i les persones privades i les administracions públiques vigents en data 1 de gener de 2016: