Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

En aquest apartat podeu consultar tots els convenis de col•laboració i cooperació entre l'Ajuntament del Masnou i les persones privades i les administracions públiques vigents des de l’ 1 de gener de 2016 al 27 de febrer de 2020.