Relació de les actes aprovades del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Gironès

Any 2019

L'any 2019 s'ha celebrat un Consell d'Alcaldes (27/03/2019) però la espectiva acta està pendent de l'aprovació en el següent Consell d'Alcaldes on la data està per definir a data d'avui.

Any 2018

Any 2017

Any 2016