Els contractes menors (contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Al portal web del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya podeu fer una cerca de la relació de contractes menors de l'Ajuntament de Castellbisbal.