Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 27-02-2017 Enllaç
Reglament sobre la difusió d'informació de l'Administració municipal i del tauler d'edictes electrònic 27-02-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 07-08-2015 Enllaç
Pla de protecció civil 23-04-2015 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d'animals 06-06-2011 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 01-04-2011 Enllaç
Reglament del servei de cementiri municipal 17-08-2010 Enllaç
Reglament orgànic del Consell Sectorial de l'Esport 18-12-2008 Enllaç
Reglament regulador del Registre d'unions civils 28-06-2007 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 02-09-2005 Enllaç