Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Josep Cuch Codina

Lloc de naixement Cànoves i Samalús

Data de naixement 04-02-1971

Foto foto

Càrrec Alcalde

Àrea Governació, Hisenda, Obres i Serveis

Partit polític NIU

Portaveu No

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic cuchcj@diba.cat

Perfil

Vaig néixer a Cànoves i Samalús el 4 de febrer de 1971, a Can Cuch.
He participat amb l'associació de veïns de festes i tradicions del Sui, a la Junta de Caçadors colla de volart de Cànoves, com a Secretari actualment.

He sigut vicepresident de l'associació de propietaris del Montseny i fa 10 anys que sóc el president de l'ADF Montseny-Congost.

Em vaig presentar com a cap de llista a les eleccions del 2011 i vaig liderar la oposició fins el 2015 que vaig assolir l'alcaldia amb el suport del grup municipal d'ERC de Cànoves i Samalús 

Trajectòria professional

Sóc tècnic especialista agropecuari per l'Escola familiar agrària Quintanas i sóc empresari del sector forestal a Cànoves i Samalús.

Per altra banda, em dedico al sector turístic del municipi bàsicament oferint un servei de visites guiades al castanyer d'en Cuch i el seu entorn.

Actualment, combino les meves responsabilitats empresarials amb l'alcaldia del municipi, al qual dedico un 75% de dedicació.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 22934

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Carme Barrio Julio

Lloc de naixement Santa Coloma de Gramanet

Data de naixement 13-09-1970

Foto foto

Càrrec 1a. tinent d'alcalde

Àrea Benestar social, Cultura i Ensenyament

Partit polític NIU

Portaveu No

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic barriojc@diba.cat

Perfil

Sóc representant del Consistori a la Fundació Acció Baix Montseny i a Vivers Belloch La Tavella, al Consell Escolar a l'Escola de Primària l'Estelada i a l'escola bressol municipal La Petita Estelada.

Sóc regidora de NIU des del 2011, on vaig estar a la oposició fins que vam assolir el govern municipal l'any 2015 gràcies al pacte amb el grup municipal d'ERC de Cànoves i Samalús.

Trajectòria professional

Tinc el batxillerat per la Institución Escolar Menéndez Pidal

Nivel mitjà d'anglès i francès per la Cambridge School.

Auxiliar de veterinària i perruqueria canina i felina.

He estat monitora en campaments d'estiu del 1986 al 1988

Auxiliar d'educació infantil del 1988 al 1992

Monitora de menjador escolar del 1988 al 1992

Auxiliar veterinària, coordinadora de personal, encarregada de botiga i perruqueria canina en hospital veterinari del 1992 al 2006.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 19459.58

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Ester Villanueva Marsal

Lloc de naixement Puigcerdà

Data de naixement 24-12-1970

Foto foto

Càrrec 2a. tinent d'alcalde

Àrea Turisme, Sanitat i Medi Ambient

Partit polític NIU

Portaveu No

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic villanuevmes@diba.cat

Perfil

Vaig néixer a Puigcerdà el 24 de desembre de 1970 i vaig venir a viure a Cànoves fa 21 anys, el 1996.

Sempre he estat vinculada a diferents entitats del municipi, especialment a l'AMPA de l'Escola i a la Junta Administrativa de Cooperació de ca l'Esmandia.

 Estic al grup municipal NIU des del 2011.

Trajectòria professional

Tinc el 1r i 2n grau de FP, branca sanitària a EMT de Granollers

He rebut els següents cursos:

- Auxiliar d'infermeria a l'hospital casa de Maternitat.

- Sessió d'intercanvi d'experiències a centres de llarga estada, a l'Hospital de Palamós.

- Acompanyament a la mort, per la Universitat Ramón Llull.

- Transtorns de conducta, al Pere Tarrés.

- Prevenció de riscos laborals: higiene postural, a l'EDAR, Centre Antoni Jonch de Granollers.

- Monitor de lleure.

- Curs bàsic de gestió turística online, 2016.

Vaig ser auxiliar de clínica a l'Hospital de Sant Celoni (1992-1994).

Auxiliar tècnica de disminuïts a la Fundació Privada Montserrat Montero de Granollers (1994-2002).

Hospital General de Granollers, 2004.

Centre Mèdic Mogent de Llinars del Vallès (2005-2009).

Monitora de menjador a l'escola l'Estelada, fent reforç.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 15163.26

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

David Garcia Fernández

Lloc de naixement Barcelona

Data de naixement 13-02-1972

Foto foto

Càrrec 2n tinent d'alcalde

Àrea Urbanisme, Esports, Joventut i Noves Tecnologies

Partit polític NIU

Portaveu No

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic garciafdv@diba.cat

Xarxes socials Facebook: www.facebook.com/triescicling

Perfil

He cursat els ensenyaments obligatoris i he fet un mòdul de formació professional en Electrònica a Cultura-2.

Sóc Director de l'Escola de Ciclisme de Cànoves i Samalús

Entrenador nacional superior de Triatlo per la Federació Espanyola

Entrenador de Ciclisme superior.

Instructor de Spinning.

Sóc a NIU des del 2014.

Trajectòria professional

1992 - 2000. Treballs en alçada a l'Aeroport de Barcelona.

2000 - actualitat. Tècnic operador centre de control (C.O.X.) Estabanell Energía.

2010 - Developer Bkool.

2007-2015. Tècnic Esportiu a diversos centres esportius.

2013 - actualitat. Coordinador Triescicling.

2016 - Coordinador Xtrailmontseny.

Tipus Càrrec electe

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

L'Ajuntament de Cànoves i Samalús no disposa de càrrecs de confiança ni eventuals

Acords, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes

El Ple de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús celebrat el 2 de juliol de 2015 va prendre els següents acords:

  • Dedicació parcial del 75% de la jornada laboral a favor de l'alcalde, Sr. Josep Cuch i Codina, amb un sou brut anual de 22.934,10 euros.
  • Dedicació parcial de 75% de la jornada laboral a favor de la 1a. Tinent d'Alcalde, Sra. Carme Barrio i Julio, amb un sou brut anual de 19.459,58 euros.
  • Dedicació parcial del 50% de la jornada laboral a favor de la 2a. Tinent d'Alcalde, Sra. Ester Villanueva i Marsal, amb un sou brut anual de 15.163,26 euros.
  • Dedicació parcial del 40% de la jornada laboral a favor del 3r. Tinent d'Alcalde, Sr. David García Fernández, amb un sou brut anual de 12.130,58 euros.

Establir el següent règim indemnitzacions (import brut previ a les corresponents retencions d’IRPF (mínim del 2%) per als regidors/es del Consistori per a l’assistència efectiva als següents òrgans col.legiats: 

Comissió Informativa General: 50,00 euros/sessió

Consell del Poble de Samalús: 50,00 euros/sessió

Ple: 100,00 euros/sessió

Junta de Govern : 100,00 euros/sessió.

Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la finalitat de poder fer efectives les indemnitzacions previstes en aquest acord.

Fer avinent que tots els imports d’indemnitzacions citats es revisaran anualment d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal funcionari.

Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament.

També es va acordar la següent dotació econòmica per als grups polítics:

Dotació fixa per grup: 60,00 euros/mes.

Dotació variable per regidor: 50,00 euros/mes.

Conseqüentment, el Grup municipal de NiU rebrà 260,00 euros mensuals, el Grup municipal del PSC percebrà 310,00 euros mensuals, i el Grup municipal d’ERC-AM percebrà 160,00 euros mensuals.

Edicte publicat al BOPB