Serveis, tràmits i gestions

Borsa de treball
Guàrdia Municipal

Vigilants municipals

Ajuntament de Cànoves i Samalús

 

Telèfon: 93-871.03.52
Móbil:670.268.903

Obert: 24 hores 
Telèfon: 938 710 352 
Telèfon: 670 268 903 
Correu electrònic: gmcanoves@diba.cat 
Correu electrònic: canovesisamalus@diba.cat 
Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.