Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Pressupostos participatius

De què es tracta?

Des del 2016, els ciutadans i ciutadanes poden debatre i decidir el destí de 500.000€ de la partida d'inversions del pressupost municipal. Enguany, es van definir els deu projectes finalistes, després d'una fase de debat ciutadà, i es va celebrar una consulta ciutadana entre l'1 d'agost i el 30 de setembre. A la pestanya referent a l'edició 2018, es poden consultar les propostes guanyadores.

Estat actual

De cara a l'any 2019, no està previst dur a terme una nova edició dels Pressupostos participatius. Aquí es poden consultar els projectes guanyadors i l'estat en què es troben.

Edicions anteriors

Edició 2018

Edició 2017

Edició 2016

Dades de contacte

L'Ajuntament disposa d'un Registre Ciutadà, d´inscripció voluntària, que permetrà a les persones inscrites estar informades de l'actualitat del municipi i de les experiències participatives que es duguin a terme. Paral•lelament, podran formar part dels processos participatius en què es preveu la participació activa de la ciutadania.

Pla de dinamització del teixit associatiu

De què es tracta?

Procediment per dissenyar una estratègia que estructuri i doni contingut a les polítiques de participació en els propers anys. En una primera fase es van efectuar entrevistes al personal tècnic de l’Ajuntament d’Argentona i una sessió amb els càrrecs electes municipals. També es va convocar a les entitats i a veïns/nes a títol individual, així com a membres i antics membres del Consell de la Vila a assistir a unes reunions a la Sala d'actes de l'Ajuntament. Després d'una reunió per explicar les accions Pla de Dinamització del Teixit Associatiu, extretes de les necessitats detectades en totes les sessions anteriors, l'Ajuntament l'ha posat a disposició de tota la ciutadania

Estat actual

Actualment, la Regidoria de Participació Ciutadana està treballant en la seva implementació. El mes de febrer del 2019 es durà a terme la segona edició del Cicle de xerrades i tallers amb entitats amb una xerrada sobre ètica i una sobre fiscalitat per a entitats. Aquí es poden descarregar els materials de les sessions de l'any 2018. El dia 6 d'abril del 2019, se celebrarà la quarta edició de la Mostra d'entitats

Consulta el document

Pla de dinamització del teixit associatiu

Dades de contacte

L'Ajuntament disposa d'un Registre Ciutadà, d'inscripció voluntària, que permetrà a les persones inscrites estar informades de l'actualitat del municipi i de les experiències participatives que es duguin a terme. Paral•lelament, podran formar part dels processos participatius en què es preveu la participació activa de la ciutadania.

* Aquesta informació s'actualitza trimestralment.