Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Pressupostos participatius

De què es tracta?

Des del 2016, els ciutadans i ciutadanes poden debatre i decidir el destí de 500.000€ de la partida d'inversions del pressupost municipal. Enguany, es van definir els deu projectes finalistes, després d'una fase de debat ciutadà, i es va celebrar una consulta ciutadana entre l'1 d'agost i el 30 de setembre. A la pestanya referent a l'edició 2017, es poden consultar les propostes guanyadores.

Estat actual

S'està treballant en l'edició dels pressupostos participatius 2018.

Dades de contacte

L'Ajuntament disposa d'un Registre Ciutadà, d´inscripció voluntària, que permetrà a les persones inscrites estar informades de l'actualitat del municipi i de les experiències participatives que es duguin a terme. Paral•lelament, podran formar part dels processos participatius en què es preveu la participació activa de la ciutadania.

Pla de dinamització del teixit associatiu

De què es tracta?

Procediment per dissenyar una estratègia que estructuri i doni contingut a les polítiques de participació en els propers anys. En una primera fase es van efectuar entrevistes al personal tècnic de l’Ajuntament d’Argentona i una sessió amb els càrrecs electes municipals. També es va convocar a les entitats i a veïns/nes a títol individual, així com a membres i antics membres del Consell de la Vila a assistir a unes reunions a la Sala d'actes de l'Ajuntament. Després d'una reunió per explicar les accions Pla de Dinamització del Teixit Associatiu, extretes de les necessitats detectades en totes les sessions anteriors, l'Ajuntament l'ha posat a disposició de tota la ciutadania

Estat actual

Actualment, la Regidoria de Participació Ciutadana està treballant en la seva implementació. De cara a febrer del 2018 està previst iniciar un cicle de xerrades i intercanvi d'experiències per a entitats i el mes de maig se celebrarà la tercera edició de la Mostra d'entitats.

Dades de contacte

L'Ajuntament disposa d'un Registre Ciutadà, d'inscripció voluntària, que permetrà a les persones inscrites estar informades de l'actualitat del municipi i de les experiències participatives que es duguin a terme. Paral•lelament, podran formar part dels processos participatius en què es preveu la participació activa de la ciutadania.

* Aquesta informació s'actualitza trimestralment.