Si l'ens té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva.

Pla Local de Joventut

La regidoria de Joventut està treballant en l'actualització del Pla Local de Joventut, eina que ha de regir les polítiques municipals en matèria de Joventut. 

Durant el primer semestre de l'any s'organitzen diversos tallers i s'ofereixen eines com enquestes per recollir propostes, idees i suggeriments dels joves del municipi,

Per a més informació visita el web www.argentona.cat/joventut o contacta amb el servei a www.argentona.cat/bustiajoventut 

Data inici 01-03-2022

Data fi 01-07-2022

Projecte Educatiu de Poble i Pla d'acció per a la infància i l'adolescència

PROJECTE EDUCATIU DE POBLE

L'Ajuntament d'Argentona va iniciar a finals del 2019 un procés per a l'actualització del Projecte Educatiu de Poble, que comptarà amb una fase de participació per tal de recollir les inquietuds, demandes i propostes de la ciutadania

És un instrument per definir el model de poble que parteix de la idea d’educació entesa com un procés d’aprenentatge al llarg de tota la vida que va més enllà de l’escola. És un instrument de planificació i coordinació de la polítiques d’educatives i un procés obert de concertació i participació dels diferents agents educatius del municipi sota uns objectius i criteris compartits. 

Avançar el municipi cap a una concepció de l’educació com a treball en xarxa integrat per tothom a partir d’un projecte educatiu compartit. Ser un projecte organitzador i articulador de les polítiques educatives del municipi. Un grup impulsor, format per representants de l'Ajuntament, dels serveis educatius, representants d'entitats i persones significades dins el món educatiu, s'encarregaran de: contrastar i validar el procés metodològic d’elaboració del PEP, contrastar i validar els informes resultants, ajudar a dinamitzar els processos de difusió i informació cap a la ciutadania, fer el seguiment i avaluació del Projecte.

L'elaboració del projecte educatiu de poble preveu una fase de participació ciutadana.

Fases

Diagnosi: Anàlisi del mapa de l'estructura social, escolar, dels recursos educatius i de les visions educatives i urbanes. En aquest darrer àmbit, s'han programat unes sessions de treball específiques amb diversos col·lectius i també obertes a tota la ciutadania, per tal de recollir les percepcions i visions que existeixen sobre la realitat educativa del municipi i identificar les principals necessitats a què cal donar resposta

Propostes: A través d'un Fòrum educatiu es compartiran els resultats de la diagnosi i es definiran les estratègies de treball futures. Serà un espai de debat i reflexió que permeti recollir propostesi línies d'actuació futures en cadascun dels àmbits.

Més informació a www.argentona.cat/projecteeducatiu

PLA D'ACCIÓ PER A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA D'ARGENTONA 2021-24

El passat 18 de gener el Ple municipal va aprovar el Pla d'Acció per la infància i l'adolescència d'Argentona 2021-24, que posa al centre de les polítiques públiques les nenes, nens i adolescents (NNiA) del municipi reunint tots els projectes que s'hi adreçaran durant els propers quatre anys.

Aquest pla s'ha elaborat partint de la diagnosi feta per al Projecte Educatiu de Poble i també servirà per presentar-se a la candidatura per obtenir el segell de "Ciutat amiga de la infància". Es tracta d'una convocatòria organitzada per Unicef i que s'adreça als governs locals que es comprometen a posar els drets de la infància al centre de la seva activitat.

A continuació es pot consultar tota la documentació que hi fa referència:

 

PLA D'ACCIÓ PER A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA D'ARGENTONA

 

 

PLA D'ACCIÓ PER A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA D'ARGENTONA 2021-24

El passat 18 de gener el Ple municipal va aprovar el Pla d'Acció per la infància i l'adolescència d'Argentona 2021-24, que posa al centre de les polítiques públiques les nenes, nens i adolescents (NNiA) del municipi reunint tots els projectes que s'hi adreçaran durant els propers quatre anys.

Aquest pla també servirà per presentar-se a la candidatura per obtenir el segell de "Ciutat amiga de la infància". Es tracta d'una convocatòria organitzada per Unicef i que s'adreça als governs locals que es comprometen a posar els drets de la infància al centre de la seva activitat.

A continuació es pot consultar tota la documentació que hi fa referència:

PLA D'ACCIÓ PER A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA D'ARGENTONA 2021-24

El passat 18 de gener el Ple municipal va aprovar el Pla d'Acció per la infància i l'adolescència d'Argentona 2021-24, que posa al centre de les polítiques públiques les nenes, nens i adolescents (NNiA) del municipi reunint tots els projectes que s'hi adreçaran durant els propers quatre anys.

Aquest pla també servirà per presentar-se a la candidatura per obtenir el segell de "Ciutat amiga de la infància". Es tracta d'una convocatòria organitzada per Unicef i que s'adreça als governs locals que es comprometen a posar els drets de la infància al centre de la seva activitat.

A continuació es pot consultar tota la documentació que hi fa referència:

Data inici 01-01-2020

Data fi 01-02-2021

Reunió de poble

L’Ajuntament d’Argentona convoca trimestralment una Reunió de poble, eina participació que incorpora el Reglament de Participació Ciutadana i que ha de ser un espai de diàleg de l’equip de govern amb la ciutadania, en què es farà un repàs de les polítiques i actuacions del govern i on els veïns podran també fer consultes, preguntes i plantejar qüestions que els siguin d’interès.

La voluntat del govern és convocar de manera regular la Reunió de poble durant el present mandat, i es programarà trimestralment, el segon dilluns posterior al ple municipal. Les sessions es faran al Saló de Pedra a les 7 de la tarda, amb una durada màxima de dues hores i comptarà amb la participació dels regidors i regidores del govern d’Argentona.

La Reunió de poble és un acte informatiu, obert a tothom, per tal de fomentar la transparència i la corresponsabilitat de la gestió pública i de govern. Així mateix, també es pretén derivar a aquest espai aquelles qüestions que la ciutadania formula en el torn obert al públic després dels plens municipals i que no tenen relació amb els assumptes que s’han tractat a les sessions plenàries.  

L’acte es retransmet en streaming al web municipal i al canal de YouTube de l'Ajuntament i també per Ràdio Argentona al 104.6 de la FM. Aquelles persones que ho desitgin poden avançar els seus comentaris o qüestions que vulguin tractar a la Reunió de Poble a través del correu electrònic participacio@argentona.cat.

Data inici 20-04-2020

 

 

* Aquesta informació s'actualitza trimestralment