Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

  • Aprovació inicial de modificació puntual del POUM, polígon urbanístic PAU 15. - Data publicació BOPB: 22/02/2016 enllaç 
    Documentació
  • Aprovació inicial del Pla especial urbanístic i ambiental 2015/3. Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic per establir limitacions d'ús en una parcel·la de titularitat municipal, situada al passeig Xifré, entre els carrers Pau Costa i Sant Antoni - Data publicació BOPB: 10/02/2016 enllaç
    Documentació