Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

2022

2021
2020
2019
2018
2017
  • Aprovació inicial de modificació puntual del POUM, polígon urbanístic PAU 15. - Data publicació BOPB: 22/02/2016 enllaç 
    Documentació
  • Aprovació inicial del Pla especial urbanístic i ambiental 2015/3. Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic per establir limitacions d'ús en una parcel·la de titularitat municipal, situada al passeig Xifré, entre els carrers Pau Costa i Sant Antoni - Data publicació BOPB: 10/02/2016 enllaç
    Documentació