Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança del soroll i les vibracions 23-05-2018 Enllaç
Reglament intern de la Llar d'Infants Municipal El Cucut 09-05-2016 Enllaç
Reglament del servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat, zona comercial-verda 23-05-2018 Enllaç
Reglament del Consell del Poble 18-05-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 27-04-2018 Enllaç
Ordenança de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i l'ús del sòl 23-06-2017 Enllaç
Ordenança de les llicències urbanístiques i el control de les obres 23-06-2017 Enllaç
Ordenança de civisme i convivència ciutadana 09-06-2017 Enllaç
Pla d'igualtat intern 21-12-2016 Enllaç
Pla de protecció civil 14-12-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 08-11-2016 Enllaç
Reglament del Consell Escolar Municipal 08-11-2016 Enllaç
Reglament del mercat municipal 13-07-2016 Enllaç
Reglament dels mercats de venda no sedentària 13-07-2016 Enllaç
Pla local de joventut 05-07-2016 Enllaç
Ordenança reguladora de la tinença d'animals 09-05-2016 Enllaç
Ordenança de prevenció i control dels mosquits i, particularment, del mosquit tigre (Aedes albopictus) 10-10-2012 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 04-09-2012 Enllaç
Estatuts de funcionament de la Comissió de festes 26-08-2011 Enllaç
Ordenança reguladora del servei d'abastament d'aigua potable 30-03-2011 Enllaç
Reglament d'honors i distincions 28-02-2011 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 25-10-2010 Enllaç
Ordenança d'obres a la via publica 13-07-2009 Enllaç
Ordenança municipal de circulació i quadre de sancions 08-07-2009 Enllaç
Reglament del servei de clavegueram 26-05-2008 Enllaç
Pla Local de Joventut pel període 2008-2011 06-05-2008 Enllaç
Reglament regulador del cementiri municipal 11-02-2008 Enllaç
Reglament del Consell Municipal de Joventut 13-07-2007 Enllaç
Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública 03-07-2007 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de requisits formals en el procés d'empadronament 14-06-2007 Enllaç
Ordenança municipal d'instal·lació i funcionament d'establiments públics de serveis de telecomunicacions 01-02-2007 Enllaç
Ordenança municipal sobre llicències d'aparcaments 22-11-2006 Enllaç
Ordenança municipal del paisatge urbà 27-05-2005 Enllaç
Reglament del personal municipal de consergeria i manteniment de centres educatius 25-02-2005 Enllaç
Ordenança reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació o ocupació d'edificis 05-03-2004 Enllaç
Reglament de l'Arxiu Històric Municipal 13-11-2002 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió de runes i residus de la construcció 10-06-2002 Enllaç